skip to Main Content

Partners Tagalog

$10.00

Rated 0 out of 5
(be the first to review)

One-on-One Discipleship

Clear
SKU: 91-Partners-Tagalog Category: Date: Scripture: Various Tags: , , ,
Share

Description

Sa isang parirala, ito ang kabuuan ng Partners. Ang Partners ay isang
programa na idinisenyo upang tulungan ang mga tao na mapag-ibayo ang
kanilang paglalakad kasama si Jesus—matuto kung paano mamuhay ng isang
epektibo at kalugod-lugod na buhay Kristyano. Binibigyang diin ang
aplikasyon, ngunit higit na marami pang matutunan, na magaganap na sabay
sabay.

 

Ang programa ng Partners ay binubuo ng sampung kabanata at maaring
tumagal mula sampu hanggang labing-tatlong linggo. Walang pag-aalinlangan
na masinsin ang programang ito. Kakailanganin nito ang panahon at sipag,
ngunit ito ay talagang mahalaga.

 

Ang mga kabanata na nasa libro ng pagsasanay ay dapat pag-aralan at
kumpletuhin sa loon ng isang lingo, at ang isang kabanata ay magtatapos sa
inyong panglingguhang pulong kasama ang inyong “partner.” Sa inyong
pulong, ikaw at ang iyong partner ay magtatalakay at magbubuo ng konsepto na
napag-aralan sa linggong iyon.

 

Ang programa ng Partners ay idinisenyo para ihanda ka upang ikaw
naman ang umakay sa isa pang tao sa parehong mga kabanata kapag
nakumpleto mo ang programa. Nagtitiwala ako na ang bawat isang kabanata ay
nakapupukaw at makabuluhan kung kaya at ikaw ay magiging masigasig upang
ibahagi mo ang iyong paglago sa bawat bahagi nito sa isa pang Kristyano.

 

Ang pagpapadala sa labas ng Estados Unidos ay magkakaiba-iba. Mangyaring tumawag o mag-email sa amin para sa mga gastos sa pagpapadala.

Comments

There are no comments yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Complete* * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top